Ahmet Çenit

AHMET ÇENİT  1954 yılında Antalya'da doğan sanatçı, 1971 yılında Aksu Ziraat Okulu mezunu olup, 1995 yılında emekli olmuştur. Çocukluğundan beri doğadaki ritm, formlardaki estetik ve renkler daima ilgisini çekmiş ve sanatsal konularda duyarlı olmuştur. Sanatçı çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.  Adres: Güvenlik Mah. 257. sok. No.25/A, Antalya e-posta : ahmetcenit007@gmail.com  


Ahmet Korkmaz

AHMET KORKMAZ   1966 yılında Tefenni'de doğdu. 1999 yılında başladığı resim hayatı boyunca 12 kişisel sergisi gerçekleşti. 50'den fazla karma sergiye katıldı. Klasik tarzda Anadolu insanının yaşamı, yöresel evlerini işlemekte olan sanatçı; çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.  2018-2020 döneminde Dernek Yönetim Kurulu'nde uygulama komitesinde iken, Şubat 2020 itibarı ile GÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır e-posta: 


Ali Cengiz Kandil

ALİ CENGİZ KANDİL Antalya'da doğdu. Orta öğrenimini Antalya Akşam Ticaret Lisesi ve Akdeniz Üniversitesi Makina Teknik Resim Bölümü mezunudur. Temele dayanan ilk resim bilgilerini lise yıllarında Esen Emekçil ve Ertuğrul Süngü'den aldı 1992 yılından bugüne, GÜSAD ve Ressamlar Sokağı Derneği'nin yönetimlerinde görev yaptı. Bir çok karma sergiye kaıtldı. 2018' den bu yana Dernek Denetleme Komitesinde yer almaktadır. e-posta: alicengizkandil@gmail.com  


Atıf Zengin

ATIF ZENGİN  Sanatçı 1948  yılında Konya/Ilgın'da doğmuş; ilk-orta ve lise hayatı Akşehir'de geçmiştir. GÜSAD kurucu üyelerinden olup, GÜSAD amblemi kendisi tarafından yapılmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitiren sanatçı daha sonra 9 Eylül Sahne Tasarımı öğretmenliğinden ayrılıp kendi ajansını kurmuştur. GÜSAD'ın tüm sergilerine katılan santçı, ressam, heykeltraş, iç mimari dallarında 27 ülkede sanatçı ve iç mimar olarak çalışmış, Afrika sanat etkinlikleri danışman...


Aygül Topal

AYGÜL TOPAL 1983 Uşak doğumlu Sanatçı ilk,orta ve lise eğitimini Eskişehir’de, lisans eğitimini  ise Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalını derece ile tamamlamıştır. 8 yaşından itibaren Osman Polat, Enis Aktaş ve Atanas Karaçoban gibi değerli üstadların sanat atölyeleri ve sınıflarında kendine yön çizmiştir. Eserleri eğitim aldığı değerli hocalarının her birine ait teknik ve akımdan izler taşımaktadır. İstanbul’da önde gelen reklam ajansı ve matbaalarda grafi...


Ayşe Canan Çalık

AYŞE CANAN ÇALIK İlk-orta- lise yıllarını Adana'da tamamladı. 1988-2005 yılları arasında Antalya'da çeşitli atölyelerde resim çalışmaları yaptı. Antalya TÖMER'de 2, Ankara Üniversitesi'nde 1 ve Adana'da 2 olmak üzere 5 kişisel sergi gerçekleştirdi. 2010-2011 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Lösemili Çocuklar Bölümü'ne resim çalışmaları yaptı. 2016 yılında Selahattin Demir ile Adana'da karma sergi açtı. GÜSAD'ın tüm karma sergilerinde yer almıştır. Halen Adana'da resim çalışmalarına deva...


Ayşe Eser Şahin

AYŞE ESER ŞAHİN 1961'de Antalya'da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitiren sanatçı Esen Emekçil'den dersler aldı. 2017, 2018 yıllarında kişisel sergilerini açtı. Marker kalem, suluboya, akrilik çalışmakta ve halen öğretmenlik yapmaktadır. instagram : sahinayseeser


Ayşe Özmak Mercan

AYŞE ÖZMAK MERCAN 2 Şubat 1969 doğumlu sanatçı, 2013 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyeti sonrasında 2014-2018 yılları arasında yüksek lisansını Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Bir çok çalıştay ve sanatsal etkinliğe katılmış olan Mercan, kişisel ve karma sergilerde eserlerini paylaşmış, çeşitli seminerlere katılmıştır. Aşağıda detayları verilmiş, yayınlanmış makaleleri yanısıra  "Çağdaş Türk Resim Sanatında Kültürel İmge Kullanımı Ba...


Ayşe Topçu

AYŞE TOPÇU Antalya doğumludur.Memuriyet nedeni ile 27 yıl Adana'da yaşadı. Mustafa Dulda'da desen, Mehmet Çekenoğlu'ndan suluboya, Bahar Çağlıcan'dan heykel, Candan Çelikpençe'den seramik eğitimi aldı. Muhittin Selamet ile dört yıl çalıştı. 18  kişisel sergi açtı, bir çok karma sergiye katıldı. Kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.  e-posta: asaayse@gmail.com


Ayşegül Zaman

AYŞEGÜL ZAMAN 1968 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öürenimini Ankara'da tamamladı. ODTÜ İktisat Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. Pastel çalışmalarının yer aldığı ilk sergisini 1990 yılında ODTÜ Kütüphanesi sergi salonunda açtı. 1993 yılında Türkiye İş Bankası'nda çalıştı. 1996 yılında evlenerek Antalya'da yaşamaya başladı. 2010 yılından bu yana yağlıboya resim çalışmalarına Can Uslu resim atölyesinde devam etmektedir. Bir çok karma sergiye katılmıştır.