SUSAN SHARIFI

1963 Tebriz (İran) doğumlu sanatçı genç yaşlardan itibaren resimle uğramaya başladı. Profesör Dr. Celalettin Kasefi ile 3 yıl boyunca çalıştı. Yıllar geçtikçe soyut resime daha çok ilgi duydu ve Profesör Iraj Sayestepoor ile bu alanda çalıştı. Iran Kültür Bakanlığı'ndan sertifikalı sanatçı İran'da ve Türkiye'de çeşitli karma sergide yer aldı, kişisel sergiler açtı.