SERPİL KAHAR

Diyarbakır Çermik doğumlu. Süleyman Demirel Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları
Bölümü Tezhip Ana Sannat Dalı Bölümünü okumaktadır. Resim sanatına dair çalışmalarını,
Ressam Selma AKGÜN ve Nuri SEZEN hoca nezaretinde sürdürdü. Kişisel sergileri yanısıra
il içinde ve il dışında karma sergilere katıldı.
GÜSAD üyesi olan sanatçının eserleri, Anadolunun unutulmaya yüz tutmuş sosyal-kültürel
değerlerini yansıtır. Belgesel niteliktedir.
e-mail: serpil-1965@hotmail.com