NURSEL KABAK

1966 Kütahya doğumludur.İlk orta ve lise eğitimimi  Kütahya’da tamamlamıştır.Lisans eğitimini İTU Mimarlık Fakültesinde yüksek lisansını da  aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü  Şehircilik Anabilim Dalında yapmıştır.Çalışma hayatına serbest mimar olarak başlamıştır. Daha sonra Kütahya Belediyesinde Şehir plancı-Mimar, Dumlupınar Üniversitesinde Etüd Proje Müdürü-Mimar, Akdeniz Üniversitesinde Mimar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Etüd Proje Şube Müdürü-Mimar olarak görevine devam ederek çeşitli önemli projelere imza atmıştır.2015 yılında emekli olmuştur.Halen serbest mimar olarak meslek hayatına devam etmektedir. 

Resim hayatının her döneminde yer almıştır. Gerek ortaokul lise gerekse üniversite yıllarında. 2016 yılından itibaren de  çeşitli   atölye çalışmalarına  katılmış  ve çeşitli karma sergilerde yer almıştır.  Halen Okşan Haldız Atölyesinde resim çalışmalarına devam etmektedir.

Nursel Kabak, 2020 Şubat ayı itibarı ile, derneğe üye olarak katılmıştır. 2020-2022 yönetim ekibinde  Yönetim Kurulu Uygulama Komitesi üyesi olarak görev almıştır.