MUSTAFA PİŞKİN

1959 Antalya-Akseki doğumludur. Eğitim yılarında resim çalısmalarını yoğun bir sekilde
sürdürmüştür. 1982 yılında Ankara’da, zamanın belediye başkanı Ali DİNÇER’in de
katılımları ile, Sanatsevenler Derneği ve Veteriner Hekimleri Derneği sergi salonlarında sergi
açmıştır. Bu süreçte resim sanatının ve Sanatsevenler Derneği’nin duayenlerinden değerli
insan merhum ressam Eşref ÜREN ile tanışmış ve kendisinden, sanatçının yol haritasını
oluşturabilecek uygulamalar ve taktikler konusunda birçok kez feyzler ve uygulamalı dersler
almıştır.
Ağırlıklı olarak yağlıboya, akrilik ve karma teknikten oluşan eserleri, özellikle doğa içerikli,
peyzaj çalışmaları, geleneksel ve yöresel kültürleri içeren nostaljik dokular hakimdir.
Halen Antalya’da inşaat sektöründe çalışmalarının yanısıra yaşamında tutku haline gelmiş
olan sanat çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir. Şubat 2020 itibarı ile GÜSAD Yönetim Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır