KENAN DEĞER

1935 Sivas doğumlu, Gazi Eğitim Resim Bölümü mezunudur. 1965’de yeni kurulan TRT’nin
Televizyon Dairesine Desinatör Ressam olarak geçti. TRT’nin çeşitli kadrolarında 9 y›l
çal›şmadan sonra Ankara Televizyonu Program Md.lüğü yapt›. 1974’de Antalya TRT Bölge
Md.lüğü, daha sonra Diyarbakır TRT Bölge Md.lüğü yaptı. 27 yıl Devlet Memurluğundan
sonra emekli olarak Antalya’ya yerleşti.
5’i Antalya’da, 1’i Ankara’da, 1’i de ‹stanbul’da olmak üzere 7 kişisel sergi açtı. Ayr›ca çevre
sanatç›lar› sergilerine kat›lmaktadır. Antalya Kent Konseyinin Kültür Sanat Grubu üyesidir.
Bu grubun 3 yıl Divan Başkanlığı, 4 yıl Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim
görevliliğini yaptı. Halen Antalya TRT Emekliler Derneği Onursal Başkanıdır.


e-posta: