İCLAL DAĞLI

İclal Dağlı TED Koleji ve Izmir Numune Kız Kolejini takiben 9 Eylül Universitesi Yabancı Diller
İngilizce Turizm bölümünü bitirdi. Okul yıllarında başladığı resim çalışmalarına 2001’de
Antalya’ya yerleştikten sonra yoğun olarak çeşitli atölyelerde devam etti. Resimlerinde,
doğadaki renk ve ışık dokusunu, duygularını da katarak tuvale yansıtmıştır. Çalışmalarında
özgün bir tarz, empresyonist ve dışa vurumcu bir etki görülür. Çoğunlukla yöresel eski
pencere ve kapıları eserlerine konu alan ressama göre, pencere ve kapılar orada yaşayan
insanların karakteristik, yöresel renklerini ve yaşamını anlatmaktadır. 9 kişisel sergi açmış
birçok karma sergide yer almıştır. 2006 yılından bu yana Antalya 2000 Plaza Art Gallery’nin
yöneticiliğini yapmıştır. Küratörlük yaparak hem galerilerde açtığı hem de Antalya dışında
organize ettiği sergilerle sanatsal faaliyetlerini sürdürmektedir. GÜSAD - Antalya Güzel
Sanatlar Derneği ve SESAN (Serbest Sanatçılar Derneği) üyesidir.

e-posta
facebook: www.plazaart.gallery  instagram: www.lovearts.xyz