HAMDİ DİCLE - GÜSAD Onur Üyesi

Kepirtepe Köy Enstitüsü ve Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli öğretmen okulları ile İstanbul Öğretmen Okulu Resim Semineri öğretmenliği görevinde bulundu. Kabataş Erkek Lisesi Resim Öğretmenliği görevinden İstanbul Ortaköy Eğitim Ensitüsü'ne atandı. Burada çocuk resim-iş gelişimi resim öğretim metodları üzerine dersler verdi. Devlet resim heykel sergileri yanısıra 50yi aşkın karma sergide yer alan Dicle; İstanbul Ankara, Antalya, Cenevre, Paris, Brüksel'de otuzu aşkın kişisel sergi açtı. Seçtiği olağanüstü renkleri, beceryle kullandığı lekeci yaklaşımı, yarattığı karmaşık, gizemli doku, çok güçlü derinlemesine çalışılmış kompozisyonları, anlık bir etkiden, kişisel bir duygudan, bir içgüdüden doğan hareketi tuvale yansıtmaktadır. 

e-posta: hamdidicle@hotmail.com