"Antalya= Gülen güneş,   

Antalya=Nemi ile şifalanan bitki örtüsü,

Antalya=Sanatın tam da üstü"

Sanatı konuşalım, sanat etrafında buluşalım, kültürün temel taşlarından sanatla yüceltelim şehrimizi... 

1960'lara dayanan geçmişinde Merhum Esen Emekçil ve bir grup ressam plastik sanatların Antalya'da gelişimi için emek sarfetmiş,  1992 yılında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ve Plastik Sanatlar Koruma ve Geliştirme adı altında dernekleşmiştir. Dernek ismi; 2004 yılında Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) olarak değiştirilmiştir. 

GÜSAD yönetimi; 2018 yılında kuruluş amacını tekrar gözden geçirmiş günün ihtiyaçlarını da dikkate alacak şekilde misyon, vizyon ve değerlerini yayınlamıştır. Yaşayan bir bünye olan derneğin hedefii; sanatçılarını, onların eserlerini, faaliyetlerini ve etkinliklerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtırken gençleri de önceliği olarak belirleyerek,  daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamaktır. 

 

GÜSAD Yönetim Kurulu