GÜLTEN GÖKKAYA

1952'de Eskişehir'de doğdu.1976'da Samsun Eğitim Ensitiüsü Resim-İş Bölümünü 1994'te lisans tamamladı. Anadolu'nun çeşitli illerinde sanat eğitimciliği yaptı. 1997'de Amerika Birleşik Devletleri'nde The Museum of Ary, İnternational Museum'da çeşitli galerilerde eserlerin asılları üzerinde sanat incelemeleri yaptı.

12 kişisel sergi açtı ve bir çok kişisel sergiye katıldı. Çalışmalarını halen Kumluca'da Palet Sanat Evi'nde sürdürmektedir.                                                                                                        e-posta: gulten5507@hotmail.com