GÜLAY KÖKTÜRKSUVARLI

1968 Antalya doğumludur. Resim çalışmalarına 1990 yılında başlamış ve 15 sene Ressam Muhittin Selamet ile çalışmıştır. Çeşitli grup ve karma sergilere katılmıştır. Çalışmaları figüratif soyut ağırlıktadır. Halen ESPAS sanat atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.