CAHİT SEVİNDİK AVCI

1950 yılı Emirdağ doğumlu sanatçı, küçük yaşlardan itibaren resim sanatı ile uğraşmaktadır. Evindeki atölyesinde eserlerinde akrilik boya kullanmakta, genellikle hayvan ve insanlar arasındaki güzel ilişkiyi yansıtan konuları işlemektedir. Yarı soyut yarı realist eserleri vardır. Bir çok karma ve kişisel sergide eserlerini sergilemiştir. 

e-posta: csavci1950@hotmail.com