Antalya Güzel Sanatlar Danışmanlığı

Antalya Güzel Sanatlar Danışmanlığı

GÜSAD(Güzel Sanatlar Derneği Antalya) 1992' den bugüne Antalya'da plastik sanatlar konusunda faaliyet göstermektedir.

Antalya derneğimiz;

  • Antalya Sergi
  • Antalya Güzel Sanatlar Danışmanlığı
  • Antalya Plastik Sanatlar
  • Antalya Çağdaş Resim

konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Güzel Sanatlar Danışmanlığı hizmetleriyle, Antalya bölgesinde plastik sanatların ve bu alandaki deneyimli veya genç sanatçıların gelişimini ve tanıtımını sağlayacak ortamları oluşturur. Sanatta kaliteyi hedefler.

Güzel Sanatlar Danışmanlığı Hizmetlerinde Antalya Öncü Derneği Güzel Sanatlar Derneği Antalya

GÜSAD yerel ve şehirlerarası, uluslararası işbirlikleri ile sanatsal faaliyetlerde yönlendirici rol üstlenmeyi hedefler. Antalya Sergi, Antalya Güzel Sanatlar Danışmanlığı, Antalya Plastik Sanatlar, Antalya Çağdaş Resim faaliyetlerinde genç veya deneyimli sanatçıların bulunduğu alanla ilgili gelişimlerini arttıracak faaliyetlerde bulunur. Aynı zamanda bu sanatçıların tanıtımını sağlayacak ortamları oluşturarak, sanatçıların geniş kitlelere hitap etmesini sağlar, sanatta kaliteyi belirler. Güzel Sanatlar Derneği Antalya, çağdaşlaşma süreci kapsamında, plastik sanatların gelişmesi için, özgür sanatsal oluşumları desteklemektir. Bu sanatsal oluşumlar içerisinde yer alan Antalya Güzel Sanatlar Danışmanlığı faaliyetleri sanatı ve sanatçıyı uygun ortamlar hazırlayarak desteklemeye devam etmektedir.

Antalya Sergi, Antalya Güzel Sanatlar Danışmanlığı , Antalya Plastik Sanatlar, Antalya Çağdaş Resim